Goedezaken

Laatste nieuws

Lastig innoveren

´Stel dat de prestatie van uw bedrijf het gevolg is van de wijze waarop uw bedrijf is georganiseerd. Als u tevreden bent, dan zou ik alles bij het oude laten. Maar als het niet lukt om te innoveren, terwijl u dit wel wil, zou ik eens nadenken over hoe uw bedrijf is georganiseerd.´

Dit bommetje zorgde voor verwarring tijdens een discussie over innovatieproblemen in bedrijven zonder R&D. De discussie ging over managers en medewerkers die niet kunnen innoveren of werken met Scrum & Agile. Ik vervolgde: ´Een traditioneel bedrijf werkt als een performance engine, die producten maakt of diensten verleent. Een performance engine die koekjes maakt, innoveert niet. Het kan hooguit slimmer koekjes maken of andere koekjes bedenken. Het blijven koekjes.´

´Ja natuurlijk, want het is een koekjesfabriek´, zei iemand wat verontwaardigd. ´Precies´, ging ik verder. ´Wij koppelen wat wij doen aan wat we zijn. Ik ben bakker, dus ik bak brood. Wij zijn een bibliotheek, dus lenen we boeken uit. Zo ontwikkel je hooguit het bakken van brood of het uitlenen vanLees verder

Partners

Mentoren gezocht voor jongeren

Bedrijf & Samenleving is op zoek naar mentoren die zich vrijwillig inzetten voor jongeren die om welke reden dan ook dreigen uit te vallen op school. Het zijn jongeren zonder startkwalificatie, die maar heel moeilijk werk of een stageplaats vinden. Daarnaast zijn er vaak problemen in de sociale sfeer. Ruim 100 mentoren zetten zich inmiddels in voor onze Haarlemse jongeren.

Een mentor kan ze veel leren, zoals omgangsvormen en het maken van de juiste keuzes voor een vervolgopleiding of een start naar de arbeidsmarkt. Het doel is jongeren te voorzien van de juiste bagage en ze weerbaar te maken. Mentoren krijgen een training van twee dagdelen zodat zij voldoende toegerust zijn om hun taak te vervullen. Tijdens deze training leren zij hoe deze jongeren te begeleiden.

Voor meer informatie:

MarijkeLees verder

Participatieprijs werkgevers 2018

Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Werkzoekenden die zelf niet zo gemakkelijk een betaalde baan kunnen vinden (bijstand, sociale werkvoorziening, Wajong, participatiebanen etc.) hebben een steuntje in de rug nodig. Hen aan het werk helpen èn houden gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte motivatie van beide kanten en het vraagt inspanningen van alle betrokkenen. Wat de werkgever er voor terug krijgt, zijn gemotiveerde medewerkers en voldoening aan alle kanten.

Om succesvolle voorbeelden in beeld te brengen wordt de Participatieprijs voor werkgevers in het leven geroepen. Werkgevers die het op dit gebied goed doen, zijn de ambassadeurs van het ‘inclusief werkgeven’. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen waarom zij het doen, hoe zij het doen en waar je als werkgever op moet letten om er een succes van te maken.

Lees verder