Goedezaken

Laatste nieuws

Grote en kleine ideeën mogelijk maken

Eind vorig jaar werd voor het eerst het ‘Initiatievencafé’ georganiseerd. Het Initiatievencafé gaat uit van de Gemeente Haarlem en is bedoeld om startende én vergevorderde initiatiefnemers op weg te helpen en hun een netwerk te bieden. Na het succes van de eerste bijeenkomst wordt op 6 maart bij het Seinwezen de tweede editie gehouden.

‘Zeker als het gaat om initiatieven waar veel aspecten bij komen kijken, kun je daar zomaar mee vastlopen’, vertelt Myrna Wiggers, een van de leden van het organiserende projectteam. ‘Kijk alleen al naar onze eigen organisatie, de gemeente. Waar moet je je melden, welke afdelingen heb je nodig en hoe zitten alle procedures in elkaar? Zonde als een goed initiatief daarop strandt. Wij, vanuit accountmanagement, fungeren daarom als een soort oliemannetjes en helpen om goede ideeën snel door de gemeentelijke organisatie te loodsen. Ook zijn we gids en wegwijzer, niet alleen binnen de overheid, maar ook naar bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en bedrijven.’

‘Zo was er het idee van DAK Schalkwijk, om bovenopLees verder

Partners

Privacy: geen bedrijf ontkomt aan de nieuwe verordening

Ondernemers opgelet: per 25 mei aanstaande wordt nieuwe privacywetgeving van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en roept tal van nieuwe verplichtingen in het leven voor bedrijven en organisaties die privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens verzamelen. Wat staat u zoal te wachten?

Een verplichting die – ook nu al – geldt is het gebruik van een privacyverklaring. Ieder bedrijf dient de personen van wie u persoonsgegevens opslaat (‘verwerkt’) te informeren over het feit dat u de gegevens verzamelt en hen te wijzen op hun rechten. Een andere verplichting die blijft gelden is het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met partijen die persoonsgegevens voor u verwerken, en het melden van datalekken. Al deze verplichtingen worden met de komst van de AVG aangescherpt. Zo krijgen betrokkenen bijvoorbeeld het recht hun gegevens in een digitaal bestand te ontvangen (dataportabiliteit).

Bedrijven met meer dan 250 werknemers zijn verplicht een verwerkingsregister bij te houden:Lees verder